Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
BeOn
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Дневник пользователя Туалетный Утенок > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)


кратко / подробно
Вчера — пятница, 21 сентября 2018 г.
1)визначення 2)форми 3)функції 4)вплив сім'ї на встановлення... crane12 22:15:01

1)визначення
2)форми
3)функції
4)вплив сім'ї на встановлення особистості
5)приклад


соціалізація — процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм та цінностей, які сповідуються родиною і дають змогу функціонувати йому як повноправному члену суспільства.

Родина — певна сукупність людей, пов’язаних кровно-спорідненими­ зв’язками, спільними властивостями й ознаками за походженням.


Сім’я є першою ланкою соціалізації особистості. Світ сімейного співіснування включає в себе духовний, економічний, соціальний і культурний розвиток. У процесі історичного розвитку суспільства сім’я набула статусу основного соціального інституту. Процес формування сучасної сім’ї проходить у складних, суперечливих умовах сьогодення. До речі, щодо сім'ї існує багато поглядів представників різних течій: Утопістів, слов'янофілів, марксистів тощо.

Форми соціалізації в родині:

1. Звичаї та традиції, у світі яких живе людина від народження до смерті.

2. Дотримання в родині державно-правових норм — правил поведінки, що регулюють різні сфери суспільних відносин, які встановлює та охороняє держава.

3. Мова як засіб спілкування, мислення і висловлення людиною думки чи почуття, засіб збереження та передачі інформації, а також управління людською поведінкою.


ФУНКЦІЇ СІМ'Ї


Репродуктивна функція — народження дітей, продовження людського роду. Завдяки суспільним нормам, що врегульовують сімейні стосунки, піклування про дітей покладається на конкретних дорослих, чим забезпечується їх виживання.

Функція соціалізації. тобто формування особистості дитини, її виховання.

Економічна функція що включає забезпечення певного рівня життя родини. організацію її побуту тощо.

Функція регулювання статевих відносин, оскільки суспільні норми, законодавство, звичаї та традиції встановлюють суспільно прийнятні форми висловлення сексуальних почуттів та способи їх реалізації.

Функція психологічної підтримкичленами сім’ї одне одного. Гармонійні стосунки в родині дозволяють її членам долати перешкоди, переживати складні моменти життя. Саме на родину покладається формування в дитини усвідомлення важливості існування сім’ї як соціального інституту.
Сім’я є мікроколективом, який відіграє найважливішу роль у становленні та вихованні особистості. Сім’я робить життя повнокровним. Сім’я дає щастя:

Усе скороминуще, все мінливе: і влада, і слава, і багатство, і самі покоління. Єдине, що людина має незмінного, вічного, святого — це родина. Родина — цемент людей, це єдине щастя, на яке може людина претендувати. (В. Винниченко)


Сім’я передає молодій особистості, яка перебуває у процесі становлення, досвід попередніх поколінь. Саме в тісному родинному спілкуванні відбувається первинна соціалізація індивіда.

З родинних стосунків починаються відносини з сусідами, суспільством, державою і базуються вони на доброзичливості, любові й толерантності. Саме в сім’ї дітям МАЮТЬ прищеплюватися найкращі якості: добро, гідність, ввічливість, повага, освіченість, виховується почуття любові до Батьківщини.

Засвоєні в дитинстві норми співжиття лежать в основі особистісної поведінки людини та її стосунків з іншими. Отже, первинна соціалізація, яка відбувається в сім’ї, залишає слід на все життя. Якщо ж діти не отримують правильних орієнтирів, не привчаються до того, щоб турбуватись про інших і в першу чергу про своїх батьків, які дали їм життя, викохали та випестували, то виникає ще одна педагогічна проблема сім’ї - байдужість дітей до своїх батьків.

У процесі соціалізації в сім’ї дитина засвоює основні види суспільних відносин — фізіологічних, психологічних, соціальних, економічних і культурних, які забезпечують готовність особистості до життєдіяльності в суспільстві. У сім’ї дитина отримує досвід спілкування з людьми різного віку та різної статі.

У родині дитина набуває соціального досвіду впевненої поведінки. У неї формується відчуття власної значущості та значущості своєї поведінки, закладаються основи почуття гідності. Адже саме родина дає відчуття захищеності — важливе для розвитку самостійності, впевненості, задоволення потреби у соціальній відповідності вже у дитинстві. Почуття моральної захищеності особливо важливе для позитивного сприймання себе, що уможливлює виховання поваги до інших людей.

Сім’я вводить дитину в суспільство, саме в ній вона одержує соціальне виховання, стає особистістю. У дитинстві її годують, доглядають, у дошкільному віці – відкривається світ.

У сім’ї зміцнюють здоров'я дитини, розвивають його задатки і здібності, піклуються про утворення, розвиток розуму, вихованні громадянина, закладаються гуманні риси характеру, доброта і сердечність, дитини учать оцінювати свої вчинки і відповідати за них. Тут діти прилучаються до праці, вибирають професію. Сім’я готує юнака до самостійного сімейного життя, привчає поважати добрі традиції сім’ї.

Шлусс:
Ника, [21.09.18 23:43]
Тип семья помогает собрать пазл жизни
- The fuck is wrong with you, elf... кадаверус 22:06:46
- The fuck is wrong with you, elf? - Boromir's rough voice made Legolas tremble uncontrollably. He was crouching in a corner, pressing his back against the tent's wall in a futile hope to hide himself from Boromir's rage.
- Well, I'm not going to give up on a slut just because it got a little bit sick. Maybe my cock will heal you better than any of these herbs and ointments would.
Legolas could not believe his ears. Did the man wish to kill him? He saw Boromir turn towards the healer.
- Am I right, what do you think?
The healer shrugged casually.
- Well, I don't think it will affect his condition.. unless you go rough indeed, you know. Actually, there's a saying, that a disease leaves a man's body together with spunk, yeah, - the healer grinned.
- For all I know, he maybe simulating the illness in hopes of you letting him cum once more.
Could it really be so? Of course, no. Boromir was not a stupid man, he saw clearly that his little captive was ill indeed and he knew the elf could not just make his forehead so feverishly hot, even if he wanted to.
- You have my leave now. And you, little slut.. I don't believe it is possible to cure a disease with fucking, and I would like to try something else before you die. It won't be interesting to fuck a dead elf, I presume. But what if you sickness is contagious? I'd better leave you in a forest to die. On the other hand, it might be just an elvish fever or something. So, what shall I do with you now?

http://www.esteliel­.de/cgi-bin/1/story.­pl?next=12391&chapte­r=13
// undеrclаss hero 08:51:34

do what you wanna do
keep building it higher
keep burning it down

Позавчера — четверг, 20 сентября 2018 г.
... самый длиннорукий карнотавр 08:26:22

I'm wicked through­ and through

It's easy to be dismissive of people who like something we don't. It's hard to appreciate a person's capacity for love if it isn't over something we love. And, yeah, I made fun of game theory earlier but you know what? If you'd like thinking about game lore and looking possible though tenuous connections between undertale and earthbound... Good. I'm glad you sincerely care about something enough to do that. I think it's dumb to do that and you're stupid but I love you because the ability to care is inherently good.

Любимая часть видео, к которому я давно хочу сделать субтитры, но мысль о том, чтобы прислать их отрублена в корне моей острой неуверенностью в своих способностях складывать слова в предложения 8-}­
08:41:23 самый длиннорукий карнотавр
Серьезно, чувствую себя беспомощной личинкой без редактора Не могу сделать и шага, ни в чем не уверен
09:05:21 Медовый рулет
чо за видосек
09:07:08 самый длиннорукий карнотавр
youtu.be/4E-0sjkDnkc
09:14:44 Медовый рулет
посибо сэр
среда, 19 сентября 2018 г.
Prime Circle Вeбeр в сообществе Zorza polarna 18:27:51
I'm letting go but all I see is evidence
Of what I know
Everything around just don't make sense

Подробнее…­­
­­
о сексизме и гендерных стереотипах учение 08:58:56
Гнев – это энергия, страх – энергия, трусость – тоже энергия. Все, что случается с вами, обладает сильным импульсом, скрывает в себе большое количество энергии. Когда вы принимаете боль, энергия становится вашей. Вы становитесь сильнее, свободнее, ваше пространство расширяется. Ваш внутренний мир становится больше.

Постарайтесь понять это: психологическая боль создана вами. Трусость не болезненна – болезненна ваша идея о том, что это неправильно, что трусости не должно быть. Только когда ум отворачивается от факта реальности – возникает боль. Вы отворачиваетесь от фактов трусости, страха, гнева и грусти. Не отворачивайтесь. Это создает боль.

Осознание без выбора – это самый главный ключ к открытию глубочайшей тайны вашего существа. Не говорите – это хорошо, не говорите – это плохо. Когда вы говорите, что что-то хорошо, возникает привязанность, возникает притяжение. Когда вы говорите, что что-то плохо, возникает отвращение. Страх есть страх, он не плох и не хорош. Не оценивайте, просто позвольте этому быть.

Пусть будет так, как есть.

Когда вы, не осуждая и не оправдываясь, находитесь здесь, вся психологическая боль в этом осознании без выбора просто испаряется, как капли росы ранним утром. И оставляет после себя чистое пространство, девственное пространство.

ОШО
Мессье 51: Галактика Водоворот Трещинка в сообществе Где-то 06:33:40
Обозначения: М51, NGC 5194/5195, Arp 85
Тип: Спиральная галактика
Созвездие: Гончие Псы

­­


Мессье 51 (NGC 5194, Водоворот) – спиральная галактика, удаленная на 23 миллиона световых лет. Занимает место в созвездии Гончие Псы, а по кажущейся величине достигает 8.4.
Ее очень легко найти, потому что располагается возле известнейшего астеризма Большой ковш. Смотрите в 3.5 градусах юго-западнее Эта Большой Медведицы (конец ручки астеризма).
Проведите линию от Эта Большой Медведицы к Сердцу Карла (Альфа Гончих Псов) и выйдете на М51. При хороших условиях за галактикой можно наблюдать в бинокль. Она яркая и повернута к нам «лицом», поэтому выступает популярным объектом среди любителей.
В бинокль 10 х 50 заметите яркое светлое пятно. В маленьком телескопе показывается диффузная область света с ярким центром. Ядро проявляется в 8-дюймовый телескоп, в котором также можно разглядеть крупные орел с темными пылевыми линиями и спиральными рукавами. Рядом видна и меньшая галактика NGC 5195, но объединяющий их мост различим лишь в профессиональное оборудование.
Начиная с 12-дюймовых инструментов можно увидеть спиральные полосы районов H II, а также светлую линию, соединяющую М51 с соседом. Благоприятный период для обзора – весна.
Первым галактику нашел Лорд Росс в 1845 году в 72-дюймовый рефлектор. Он также точно отобразил ее внешний вид, поэтому ее привыкли называть «галактикой Росса».
В 1920-х годах Эдвин Хаббл удивил мир, доказав, что «спиральные туманности» – это отдельные далекие галактики. Галактика Водоворот выступает ярчайшим членом группы М51. Это небольшая галактическая группа, куда входят М63, а также NGC 5023 и NGC 5229.
М51 относится к классу Сейферт-2 – активная галактика с квазароподобным ядром, отличающаяся высоким уровнем поверхностной яркости. Заметно, что М51 активно контактирует со своим меньшим соседом NGC 5195. Это карликовая галактика, подключенная к Водовороту приливным пылевым мостом.
Наличие приливного взаимодействия смогли выявить только с появлением радиоастрономии. Ученые считают, что это приводит к новым волнам рождения звезд. Газообразный водород сжимается и создает звездные колыбели. Однажды галактики объединятся, но перед этим еще несколько раз пройдут сквозь друг друга.
За всю историю наблюдений было зафиксировано три сверхновых: SN 1994I (тип Ic), SN 2005cs (тип II) и SN 2011dh.
Последняя – сверхновая II с величиной 14.2. Именно она помогла вычислить правильную дистанцию к галактике. Также была замечена сверхновая в NGC 5195 8 апреля 1945 года. SN 1945А достигла величины 14.
Сверхновые сыграли важную роль в оценке углового диаметра галактики (11.2 угловых минут), а также пространственного радиуса (43000 световых лет).
М51 занимает 35% размера Млечного Пути, а по массе превосходит солнечную в 160 миллиардов раз.

Крест
Полагают, что в М51 есть центральная черная дыра, окруженная пылевым кольцом. Другое пересекает первое на оси, из-за чего кажется, что в галактическом центре есть крест. Темный X отмечает точное расположение черной дыры. В этом регионе заметно активное появление новых звезд, которое продлится еще 100 миллионов лет.
Полагают, что NGC 5195 прошла через диск М51 примерно 500-600 миллионов лет назад, из-за чего крупный сосед сформировался с четкой спиралью. Скорее всего спутник прошел сзади, а затем вернулся обратно 50-100 миллионов лет назад.
В галактике Водоворот проживает множество источников рентгеновского излучения. По большей части это рентгеновские двойные системы: нейтронная звезда или черная дыра и звезда-спутник. Первый объект вытягивает материал из второго. Это приводит к увеличению скорости вращения и сильному нагреву, что и создает выбросы рентгеновских лучей.
Примерно 10 рентгеновских систем обладают достаточной яркостью, чтобы располагать черными дырами. Внутри галактики таких источников может быть примерно 500: 400 проживают внутри, а остальные на фоне или спереди.
М51 – оригинальная находка Шарля Мессье. 13 октября 1773 года он впервые наблюдал ее, а в январе писал: «Очень слабая туманность, лишенная звезд, возле хвоста Большой Медведицы. Нашел, когда смотрел на комету. Ее можно заметить при помощи 3.5-футового телескопа, ориентируясь на соседнюю звезду 8-й величины. Двойная с ярким центром».
20 марта 1781 года NGC 5195 нашел Пьер Мешан (друг Мессье). В своем каталоге он выразился не четко и осталось не понятным, рассматривал ли он М51 как крупную галактику или взаимодействующую пару. Поэтому иногда спутник обозначают как Мессье 51 b.
12 мая 1787 года Уильям Гершель зарегистрировал его как H I. 186: «Очень яркий, большой, круглый и немного вытянутый. Заметно, что ближе к центру становится ярче».
В апреле 1830 года Джон Гершель добавил в свой список (h 1622): «Очень яркое и крупное ядро, вокруг которого сформировалось туманное кольцо». Позже внесет его в Общий каталог – GC 3574.
В сентябре 1836 года Уильям Генри Смит писал: «Вижу пару белых туманностей, подчиненных конденсации. Расположены возле северной собаки. За ними следует три телескопических звезды. У южного объекта есть яркая центральная часть с кольцом, расположенным вертикально».
вторник, 18 сентября 2018 г.
Чим більше він мене заповнює зсередини, тим більше я відчуваю свободу... Anyk Rybak 21:18:47
Чим більше він мене заповнює зсередини,
тим більше я відчуваю свободу
Могутнє натхнення, яке вогником розфарбовує райдужку ока,
яке наповнює легені повітрям, груди теплом, життя сенсом,
обличчя постійною усмішкою
Злиття двох душ - неймовірно потужна сила
Відчуття, наче ти в світі більше не один, вас двоє,
точніше, дві, дві частини святого, величного, найпрекраснішого, найзагадковішого..
і аж не віриться, шо нарешті я до цього причетна)
таке щастя горить всередині
І так хочеться зберегти таїнство цього почуття...
Найсолодшим фактом є той, що раніше перед кожними потенційними відносинами
завжди був присутній сумнів,
я кожного разу задумувалась чи потрібні мені ті відносини,
а цього разу ніяких сумнівів нема
і це так незвично і разом з тим тааааак захоплююче)

Музыка Walking the wire
.- один сплошной повод 20:19:29

The time has come to make things right

возроди того, кто спит в руинах воспоминаний.
20:21:18 один сплошной повод
не бойся.
Мессье 13: Скопление Геркулеса Трещинка в сообществе Где-то 15:56:45
Обозначения: M13, NGC 6205
Тип: Шаровое скопление
Созвездие: Геркулес

­­


Мессье 13 (NGC 6205) – крупное шаровое скопление, удаленное на 22200 световых лет. Занимает место в созвездии Геркулес. Отличается яркостью благодаря кажущейся величине 5.8. Возраст – 11.65 миллиардов лет, а количество звезд – 300000. Чтобы вы понимали все масштабы, по массе в полмиллиона раз превосходит солнечную.
Охватывает 20 угловых минут в небе (145 световых лет). Если располагаете идеальными условиями, можете отыскать его без использования техники. Ярчайшая звезда – V11. Это красный гигант и переменная цефеиды, чья визуальная величина составляет 11.95. Расположена в 25100 световых годах.
Среди звезд проживает невероятно молодая типа В2 – Барнард 29. Если быть точнее, то она не родилась в самом скоплении, а попала в заложники во время одного из орбитальных проходов вокруг галактического центра. Остальные звезды древние, а количество железа достигает лишь 5% от солнечных запасов. Есть 15 голубых отставших.
Скопление относится к классу V, где наблюдается концентрация звезд в сторону центра. Там можно заметить до 100 объектов, расположенных очень близко. Мессье 13 нашел Эдмунд Галлей в 1714 году.
Шарль Мессье добавил в свой каталог 1 июня 1764 года. Он сделал пометку: «С 1-2 июня нашел туманность в поясе Геркулеса. Я уверен, что в ней нет звезд. Для обзора использовал ньютонов 4.5-футовый телескоп, увеличивающий объекты в 60 раз. Центр намного ярче границ. Галлей писал, что нашел туманность в 1714 году на прямой линии между Дзета и Эта. Можно найти при хорошей погоде и отсутствии лунного света».
В 1774 году Иоганн Боде увидел в нем яркую туманность: «9 сентября я использовал 7-футовый телескоп и нашел туманную звезду в Геркулесе между Эта и Дзета. Напоминает яркое и круглое пятно. Я читал, что в 1714 году Галлей наблюдал ее на высоте в 236 градусов. Сейчас я вижу, что она находится ближе к Дзете, поэтому думаю, что Галлей совершил ошибку и не точно вычислил положение».
22 августа 1779 года за наблюдения берется Уильям Гершель. Ему удается отличить звезды. Он повторил обзор в 1787 году. 16 мая написал: «Вижу великолепное звездное скопление. Невероятно сжатое в центре и очень богатое. Середина напоминает круг и простирается в диаметре на 2’ или 2.5’».
В августе 1836 года Уильям Генри Смит писал: «Большой звездный шарик, расположенный южнее Эта Геркулеса. Вокруг диска заметно много выбросов. Галлей полагал, что таких формирований должно быть больше. Проходят века и Мессье удается найти почти 90 таких. Гершелю в 1787 году повезло рассмотреть прекрасные звезды и расширить наше понимание величины этого мира. Недавно его наблюдали в мощный телескоп графа Россе и компоненты виднелись еще ярче и отчетливее».
Интересно, что М13 сыграло важную роль для нашего человечества. Ведь именно туда было отправлено сообщение из обсерватории Аресибо в 1974 году. В нем содержались данные о нашем виде, расположении Земли и многое другое. Для отправки использовали радиотелескоп и надеялись получить ответ от М13. К сожалению, послание так и не прибудет. Дело в том, что сообщение придет к М13 через 25000 световых лет, когда оно давно сменит локацию.
За скоплением можно наблюдать в небольшой телескоп. Находится недалеко от галактики NGC 6207 (величина 12). На северо-северо-восто­ке проживает еще одна галактика – IC 4617. М13 расположено в пределах астеризма Краеугольный камень (туловище Геркулеса). Он занимает место между Вегой (Лира) и Арктуром (Волопас). Астеризм состоит из Эта, Пи, Эпсилон и Дзета Геркулеса.
Если смотреть без использования инструментов, то скопление покажется нечеткой звездой. В бинокль виден туман, а 4-6-дюймовый телескоп раскроет звезды. Благоприятное время для обзора – май-сентябрь.
You are not thinking this far enough. The question is not how to... 572658027166660 15:13:29

You are not thinking this far enough. The question is not how to maintain the current system and buffer the demographic aging. The system is dead already, it lives off tremendous debts and a financial market prone to birst a bubble in the next few years that will tear the continent apart. We're heading for a catastrophe of a proportion akin to the one that triggered the hyperinflation during the Weimar years. The train is heading straight for a wall and even if there were any brakes on that thing it would already be too late to stop its momentum. Economy will collapse in on itself, unemployment rates will go through the roof, money will become worthless, people will lose their live's savings over night. The social security system, the state, it will cave in on itself. There will be blood on the streets soon after that. The current 'elite' are well aware of that and their only idea is to postpone the collapse by a few years, months, weeks. Because when it comes and they don't get out fast enough someone will sure be waiting with a rope (although in the ensuing anarchy it will most likely not matter if you were guilty or not).
14:52:19 kliverrrr
жесть
Мессье 3 Трещинка в сообществе Где-то 14:53:12
Обозначения: M3, NGC 5272
Тип: Шаровое скопление
Созвездие: Гончие Псы

­­


Мессье 3 (NGC 5272) – шаровое скопление, удаленное на 33900 световых лет. Охватывает территорию в созвездии Гончие Псы. Это один из ярчайших объектов, чья кажущаяся величина достигает 6.2. Именно поэтому занимает лидирующие позиции по популярности у астрономов-любителе­й.
Абсолютная величина составляет -8.93, а по яркости в 300000 раз превосходит солнечную. Движется в нашу сторону на скорости в 147.6 км/с. Вмещает примерно полмиллиона звезд, ярчайшие из которых обладают величиной 12.7 (средняя яркость – 14.23). Общий спектральный тип – F2, а масса – 450000 солнечных.
Даже в хороших условиях довольно сложно разглядеть скопление без бинокля. 4-дюймовый телескоп позволит отыскать ядро, 6-дюймовый – некоторые внешние звезды, а уже с 8-дюймовым открывается полноценный вид, за исключением ядра. Центр просматривается только с 12-дюймовым и выше.
Чтобы найти скопление, отталкивайтесь от яркого Арктура (созвездие Волопас) и двигайтесь к Сердцу Карла (Гончие Псы). Находится в 6 градусах к северо-северо-восто­ку от Бета Волос Вероники (недалеко от границы Волопаса и Гончих Псов). Благоприятный период для обзора – с марта по май.
3 мая 1764 года скопление нашел Шарль Мессье. Среди объектов глубокого неба стояло на 75-м месте и первое, найденное Мессье: «Я работал над каталогом туманностей и нашел одну между Волопасом и одной из охотничьих собак. Она круглая и в диаметре может простираться на 3 угловых минуты».
Первым звезды разрешил Уильям Гершель в 1784 году. Он же и определил, что перед нами скопление. Для обзора использовал рефлектор с длиной в 20 футов. Гершель писал: «Очень блестящее и красивое скопление. Сжатие начинается внезапно, увеличивается на радиуса, а затем постепенно поднимается к центру».
В 1832 году уже Джон Гершель (сын) наблюдал за объектом и написал, что «в нем вмещается больше тысячи звезд, которые сталкиваются с центральным огнем и создают яркие линии и заостренные выступы от массы отставших звезд».
Отличное описание скоплению дал адмирал Уильям Генри Смит в апреле 1831 года: «Это прекрасный образец шарового типа скоплений, вмещающее как минимум 1000 звезд. Пылает к центру и располагает выбросами во всех направлениях кроме юга, потому что та область невероятно сжата и напоминает медузу. В 1764 году объект нашел Мессье, описавший его в качестве туманности без звезд. К сожалению, его инструмент не позволил обеспечить хороший обзор. Джон Гершель решил эту проблему, представив на наше обозрение прекрасное звездное скопление».
Мессье 3 выступает всего лишь одним из 250 других шаровых скоплений в нашей галактике. Удалено на 38800 световых лет от галактического центра и расположено в 31600 световых годах над плоскостью.
Плотное ядро в диаметре занимает 11 световых лет, но все скопление растягивается на 180 световых лет. Предположительный возраст – 8-11.4 миллиардов лет. Вмещает старые красные звезды, а также множество переменных.
Первую переменную в 1889 году нашел Эдвард Пикеринг. Еще 87 обнаружил Солон Бейли в 1895 году, а потом еще 138 в 1913 году. Интересно, что в скоплении все еще появляются переменные. На сегодня их насчитывают 274 (больше чем в любом другом этого типа). Примерно 170 относятся к переменным RR Лиры.
Также в М3 много голубых отставших, кажущихся моложе и ярче остальных (в главной последовательности)­. Сейчас полагают, что они появились в результате звездного слияния. М3 – прототип скопления типа Оостергоф I – богатое на металл или с большим количеством элементов, отличающихся от водорода и гелия.
понедельник, 17 сентября 2018 г.
The derived allele of the KITLG SNP... 572658027166660 05:41:49
The derived allele of the KITLG SNP rs12821256 that is associated with – and likely causal for – blond hair in Europeans [4,5] is present in one hunter-gatherer from each of Samara, Motala and Ukraine (I0124, I0014 and I1763), as well as several later individuals with Steppe ancestry. Since the allele is found in populations with EHG but not WHG ancestry, it suggests that its origin is in the Ancient North Eurasian (ANE) population. Consistent with this, we observe that earliest known individual with the derived allele is the [Siberian] ANE individual Afontova Gora 3 which is directly dated to 16130-15749 cal BCE (14710±60 BP, MAMS-27186: a previously unpublished date that we newly report here).

http://eurogenes.bl­ogspot.com/2017/05/e­uropean-blond-hair-m­ay-have-originated.h­tml

hm
суббота, 15 сентября 2018 г.
ууу монастырский гопник 20:09:27
а беон, похоже, вечный
я время от времени возвращаюсь и ностальгирую

считай все детство провела тут
All time low Akira Yoshida 11:43:42
­­


Дневник пользователя Туалетный Утенок > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)

читай на форуме:
не буди скуку
детский сад
.
пройди тесты:
Ты в его глазах....
Ist enifach nur...4
твой поцелуй в аниме....много...
читай в дневниках:
2565
2566
2567

  Copyright © 2001—2018 BeOn
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх